Ophør af TastSelv-koden for borgere er udsat til 6. juli 2020

Faglig nyhedFSR - danske revisorer bragte en nyhed den 19. november om ophør af TastSelv-koden for borgere. Skattestyrelsen har den 9. december orienteret FSR - danske revisorer, at ophøret først sker pr. 6. juli 2020.

Skat

FSR - danske revisorer har den 9. december 2019 fået oplyst, at Skattestyrelsen udsætter ophøret af TastSelv-koden for borgere til 6. juli 2020. FSR - danske revisorer fik i november oplyst, at koden ville ophøre pr. 1. januar 2020, men det har Skattestyrelsen nu ændret på. 

Skattestyrelsen har besluttet at udsætte ophøret af TastSelv-koden, da det vil give en gruppe borgere problemer. De borgere, der især bliver påvirket af en hurtig udfasning af koden, er udlandsdanskere, der kan have problemer med at få et NemID inden årsopgørelsen i marts. Derudover har det også betydning for udenlandske sæsonarbejdere i Danmark, hvis de ikke havde sikret sig et NemID, inden de forlod landet. 

Borgere, som i dag er fritaget for digital indberetning, vil fortsat være fritaget for digital indberetning - forudsat, at de opfylder betingelserne i bekendtgørelsen om digital kommunikation på Skatteministeriets område

FSR - danske revisorers nyhed af 19. november kan læses her