Hovedaktionærnedslag er afskaffet

Faglig nyhedFra 1. februar 2020 er hovedaktionærnedslaget afskaffet, dog fik FSR en overgangsordning ind for skattekvittancer og likvidation efter selskabsloven

Skat

Ønsker man at afstå hovedaktionæraktier efter 1. februar 2020, vil man ikke længere have ret til det særlige hovedaktionærnedslag. Hovedaktionærnedslaget blev indsat som kompensation for den skærpede beskatning, der blev indført i 1993. Nedslaget har givet ret til en reduktion af den skattepligtige avance på op mod 25%.

Afskaffelsen vil både ramme dem, der også i 1993 ejede hovedaktionæraktier, men også dem, der efter 1993 har overtaget hovedaktionæraktier med succession og hvor der som led heri har været beregnet en passivpost for latente skatter. I den forbindelse er der som led i successionen i princippet betalt for hovedaktionærnedslaget, fordi passivposten er mindre end den ville have været uden et nedslag. Det betyder, at erhververen af aktierne har betalt for meget i bo- og gaveafgift nu, hvor man ikke længere kan få gavn af hovedaktionærnedslaget.

Afskaffelsen af hovedaktionærnedslaget træder som nævnt i kraft for afståelser, der sker d. 1. februar 2020 eller senere. Det lykkedes dog FSR ifm. høringen at få en overgangsordning for de tilfælde, hvor man senest d. 4. december 2019, hvor lovforslaget blev sendt i høring, var gået i gang med en likvidation af selskabet. Overgangsordningen består i, at man senest d. 4. december 2019 skal have indsendt anmodning om skattekvittance til Skattestyrelsen eller en erklæring om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav mod selskabet efter selskabslovens § 216, stk. 2. Herudover bliver man også omfattet af overgangsreglen, hvis man senest d. 4. december 2019 har oplyst Erhvervsstyrelsen om beslutningen om likvidation af selskabet efter selskabslovens § 220, stk. 1.  

Det er et krav, at aktierne afstås ved opløsning i kalenderåret 2020.

Læs lovændringen her: