Husk indberetning af virksomheders skyldige moms

Faglig nyhedSkattestyrelsen gør opmærksom på, at flere virksomheder har fejl i registreringen af skyldig moms. I nyheden kan du læse mere om, hvilken rubrik virksomheder skal foretage indberetning af skyldig moms i, og hvad beløbet omfatter.

Skat

Momspligtige virksomheder er forpligtede til at give skattemyndighederne oplysninger om virksomhedens skyldige moms i forbindelse med indberetningen. Det følger af momsloven § 78 a, jf. skattekontrolloven § 2. 

Skattestyrelsen oplyser, at den siden 2018 har haft en kontrolprojekt på området, og styrelsen oplever ofte fejl i indberetningen. 

Beløbet for skyldig moms skal skrives i rubrik 638. 

Beløbet omfatter følgende beløb ifølge årsregnskabsloven:

  • Indberettet moms, som ikke er betalt endnu.
  • Moms fra tidligere angivelsesperioder, som skulle være indberettet eller rettet, men som ikke er blevet indberettet.
  • Moms som ikke var indberetningspligtig, ved udgangen af indkomståret. Det er moms fra indkomståret, som du først skal angive året efter. Det er fx sidste måned, kvartal eller halvår.

Skattestyrelsen har udarbejdet en vejledning for de oplysninger, som erhvervsdrivende er forpligtede til at indsende. Den kan læses her