Lampesamler var skattepligtig af salg af sine private designerlamper

Faglig nyhedDer var tale om erhvervsmæssig virksomhed med køb og salg af privat lampesamling.

Skat

En lampeentusiast havde samlet på designerlamper siden 1967 og havde i den forbindelse erhvervet sig en stor samling lamper og lampedele, som han reparerede og istandsatte, hvorefter de blev sat op eller opbevaret i hans bolig og sommerhus. Da hans børn ikke var interesseret i at arve lamperne, besluttede han i 2010 at sælge ud af samlingen. Han oprettede derfor en hjemmeside for at fremvise sin lampesamling, og hvis der var interesserede købere, kunne de kontakte ham via mail.

I forbindelse med oprettelsen af hjemmesiden blev han kontaktet af en virksomhed, som tilbød ham en pop-up-reklame, som skulle bidrage til mere trafik på hans hjemmeside. Når lamperne skulle sælges, brugte han i en kort periode to forskellige auktionshuse til at sælge lamperne. Klager havde hverken ført regnskab eller foretaget lageroptælling, da de erhvervede lamper var fra hans private samling.

Klagers påstande
Klager påstod, at forhøjelsen af den skattemæssige indkomst skulle nedsættes til 0 kr., da der var tale om salg af privat indbo, som kan sælges skattefrit efter statsskatteloven. Klager havde samlet på lamper i næsten 50 år, og størstedelen blev opbevaret eller hængt op i hans private bolig. Dermed mente klager ikke, at formålet ved erhvervelsen af lamperne havde været med fortjeneste for øje, da han desuden ikke havde solgt en eneste lampe over en periode på 43 år. Den oprettede hjemmeside, påstod han, var ikke en salgsportal, da der ikke fremgik priser på lamperne. Hjemmesidens primære formål var at fremvise samlingen for andre entusiaster. Herudover måtte det, hvis der skulle være tale om erhvervsmæssig virksomhed, være usandsynligt, at man brugte 40 år på at opbygge varelager, og at finansieringen af lamperne udelukkende var sket via private midler. Af samme grunde var der ikke foretaget regnskab og optælling af varelageret.

Byrettens afgørelse
Retten anså klager for at drive erhvervsmæssig virksomhed i form af salg af hans designerlamper, og han var derfor skattepligtig af overskuddet fra virksomheden.

Byretten udtaler, at det følger af de sædvanlige skatteretlige kriterier for erhvervsmæssig virksomhed (næring), at virksomheden dels må have et vist omfang (intensitet), dels må være etableret og drevet med udsigt til at opnå en fortjeneste, der står i rimeligt forhold til den investerede kapital og arbejdsindsats (rentabilitet).

I den konkrete sag udgjorde den årlige omsætning fra salg af designerlamper henholdsvis 170.200 kr. i 2012, 297.782 kr. i 2013 og 616.322 kr. i 2014, og denne omsætning på over en million kroner over årene havde såvel absolut som relativt en stor vægt i skatteyderens økonomi.

SKAT havde skønnet, at der igennem årene havde været udgifter til vareforbrug og øvrige driftsudgifter på omkring 35 % af omsætningen. Handlen med lamper havde således et ”betydeligt omfang”, og handlen med lamper var rentabel.

Skatteyderen havde yderligere i årene 2012-2014 købt endnu flere lamper og lampedele.

På baggrund af ovenstående ansås lampeentusiasten for skattepligtig af hans indkomst ved salg af lamperne fra indkomstårene 2012-2014.

Læs hele dommen
her


Kontakt