Høring over udkast til styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 20. januar 2016 afgivet bemærkninger til SKAT i forbindelse med høring over udkast til styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring vedrørende forskerskatteordningen og ny praksis for frist for godkendelse som forsker fra Det Frie Forskning, H003-16.

Skat
FSR - danske revisorer har for nærværende ikke kommentarer hertil.

 

Læs høringssvaret her.