Høring af styresignal om fortolkningen af skatteforvaltningslovens § 33

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 29. marts 2016 afgivet bemærkninger til SKAT i forbindelse med høring af styresignal om fortolkningen af skatteforvaltningslovens § 33 således, at der også kan ske genoptagelse af en fejlagtig vurdering, hvis den skyldes fejlagtig eller manglende registrering, H079-16.

Skat

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

 

Læs høringssvaret her.