Høring af udkast til styresignal om ændring af praksis for beskatning af udenlandske studerende

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 24. maj 2016 afgivet bemærkninger til SKAT i forbindelse med udkast til styresignal om ændring af praksis for beskatning af udenlandske studerende, H129-16.

Skat

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


Læs høringssvaret her.