Høring om udkast til styresignal vedr. masse (chokoladeafgiftsloven)

Faglig nyhedFSR – danske revisorer har den 23. december 2016 afgivet bemærkninger til SKAT i forbindelse med høring om udkast til styresignal vedr. masse (chokoladeafgiftsloven), H378-16

Skat

Det er FSR opfattelse, at der i chokoladeafgiftsloven ikke er hjemmel til at anse peanut butter for afgiftspligtig, og at der i det bindende svar ikke er belæg for en ændring af en mangeårige praksis omkring peanut butter.

Det er FSR’s opfattelse, at et bindende svar ikke kan begrunde en praksisændring af så markant karakter, når Landsskatteretten i forvejen har meldt klart ud om fortolkningen af reglerne. I givet fald vil det være udtryk for en ændret og meget grundlæggende tilgang til værdien af den praksis, der kommer fra Landsskatteretten, der jo generelt bliver betragtet som et organ, der er uafhængigt af den øvrige del af skattemyndigheden og hvis afgørelser tillægges retskildeværdi tillige med domstolsafgørelser.

 

I resumeet er kun medtaget nogle af bemærkningerne. Læs hele høringssvaret her.