Høring om Forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Faglig nyhedFSR – danske revisorer har den 9. januar 2017 afgivet bemærkninger til Skatteministeriet i forbindelse med anmodning om bemærkninger om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.), H379-16

Skat

FSR har for nærværende ingen bemærkninger til forslaget.