Høring om udkast til forskellige køretøjsomhandlende love samt lov om afgift af naturgas og bygas

Faglig nyhedFSR - danske revisorer har den 7. august 2017 afgivet bemærkninger til Skatteministeriet i forbindelse med høring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af køretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas, H1213-17.

Skat

Vedrørende forslagets adgang til, at SKAT kan inddrage prøveskilte og indføre en karensperiode, bemærker FSR, at det klart bør fremgå af lovforslaget i hvilke tilfælde, SKAT skal have hjemmel til at anvende reglerne, og under hvilke omstændigheder karensperioden skal fastsættes, idet formålet med fastsættelse af en karensperiode nødvendigvis må være at undgå fremtidig svig.

 

Læs hele høringssvaret her

Kontakt

  • Mette Bøgh Larsen

    Skattechef - cand.merc.jur.