FSRs høringssvar vedr. implementering af skatteundgåelsesdirektiverne (ATAD)

Faglig nyhedSkattereglerne i Danmark står til at blive væsentligt mere kompliceret med nyt lovudkast, der skal implementere EU-reglerne mod skatteundgåelse. Læs FSRs høringssvar her

SkatInternationalt

Hvem der for fremtiden skal beskattes af udenlandsk CFC-indkomst og hvordan indkomst fra disse selskaber skal opgøres ift. beskatningen i Danmark, er nogle af de spørgsmål, som FSR igennem vores nye høringssvar forsøger at få en afklaring af.

Det nye lovudkast gør skattereglerne væsentligt mere kompliceret og tekniske, samtidigt med at der opstår en del spørgsmål om, hvornår og hvordan reglerne skal ramme.  Dette gælder både den ændring af CFC-reglerne, som der lægges op til, men også ændringer ift. hybride mismatches og omgåelsesklausulen i LL § 3.

FSR har i vedhæftede høringssvar mange bemærkninger og spørgsmål til implementering af reglerne og vil løbende søge en dialog med Skatteministeriets departement og Folketinget for at få afklaret en del af forholdene inden reglerne skal træde i kraft 1. januar 2019.

Læs FSRs høringssvar her: