Høring om ændring af ølmoderationsordningen

HøringssvarDen 24. april 2018 afgav FSR - danske revisorer bemærkninger til lovforslag om ændring af ølmoderationsordningen

Det er FSR – danske revisorers opfattelse, at forslaget til ændring af ølmoderationsordningen vil medføre konsekvenser for en række bryggerivirksomheder i det pågældende segment.
 
Når der ændres fra begrebet ”udleveret” til ”fremstillet” i den anførte bestemmelse, vil det medføre at beregningen af afgiftslempelsen vil ændre sig, på baggrund af de fremstillede mængder af henholdsvis afgiftsbelagt øl og ikkeafgiftsbelagt øl.  Dette vil efter vores opfattelse betyde, at der vil primært vil være bryggerier med stor produktion/fremstilling af ikke-afgiftsbelagt øl, som får ændret afgiftsberegningen, da disse givet vil have en større udlevering. 
 
Dette ses ikke umiddelbart at have været formålet med lovforslaget, hvorfor dette foreslås genovervejet.
 
Der er tillige foreslået virkning af lovforslaget med tilbagevirkende kraft, hvilket FSR – danske revisorer som udgangspunkt er imod, medmindre ændringen er af kritisk karakter eller kommer de berørte skattesubjekter til gode.

Læs høringssvaret her


Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838