Høring om ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige og ændring af bekendtgørelse om kildeskat

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 9. maj 2018 afgivet bemærkninger til udkastet til ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige og ændring af bekendtgørelse om kildeskat

FSR – danske revisorer er fortalere for forenkling og præcisering af lovgivningen, men FSR - danske revisorer ser med stor skepsis på, at lovgivning tilpasses statens IT-systemer og ikke omvendt. FSR - danske revisorer skal derfor udtrykke en retssikkerhedsmæssig bekymring ved de påtænkte ændringer.
 
FSR - danske revisorer vil i det hele henvise til bemærkninger i høringssvar af 9. marts 2018 til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)

Læs høringssvaret her


Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838