Høring vedrørende styresignal om overskudsvarmeafgift

HøringssvarDen 6. juli 2018 afgav FSR - danske revisorer bemærkninger til udkastet til styresignal om overskudsvarmeafgift, når overskudsvarmen afsættes.

Skat

Styresignalet, der udsendes i forlængelse af Skatterådets bindende svar af 24. oktober 2017, jf. SKM.2017.647.SR, har til formål at oplyse om ændret praksis vedrørende beregning og betaling af overskudsvarmeafgift, når overskudsvarmen afsættes. Herudover fastsætter styresignalet frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.
 
I SKM2017.647.SR kom Skatterådet frem til, at der ikke i energiafgiftslovene er hjemmel til at kræve betaling af overskudsvarmeafgift af den afgift, som er indregnet i vederlaget. Det betyder således, at der ikke skal betales overskudsvarmeafgift af den overvæltede overskudsvarmeafgift, dvs. ingen dobbelt betaling af afgiften.
 
FSR - danske revisorer finder, at denne praksisændring bringer praksis i overensstemmelse med lovgivers intention

Læs høringssvaret her