Høring vedrørende styresignal om vederlag for overskudsvarme

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 6. juli 2018 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om vederlag for overskudsvarme

Skat

Dette styresignal om vederlag for overskudsvarme er sammen med 3 øvrige styresignaler om overskudsvarme en del af SKATs ændring/præcisering af reglerne for beskatning af overskudsvarme. 

Det fremgår af dette udkast, at styresignalet kun finder anvendelse i de tilfælde, hvor fjernvarmeværket får foræret varmen gratis og alene betaler eller kompenserer en virksomhed for etablering af de anlæg, som gør det muligt for virksomheden at nyttiggøre sin overskudsvarme.
 
Efter FSR - danske revisorers opfattelse er det uhensigtsmæssigt og kan medføre konkurrenceforvridning, hvis SKAT gør afgiftsfritagelsen for værdien af en omkostningskompensation afhængig af, hvorvidt en leverandør af overskudsvarme ud over kompensationen også modtager et vederlag for overskudsvarme.
 
FSR - danske revisorer opfordrer i stedet SKAT til at fastsætte regler for, hvilke udgiftstyper der alene kan anses for kompensation fra fjernvarmeværket for at kunne nyttiggøre overskudsvarme, og som ikke indgår i afgiftsgrundlaget – og hvilke udgifter der anses for nødvendige for driften af produktionsanlægget, og hvor kompensationen herfor sammen med et overskud for leverancen kan anses som et vederlag, der danner grundlag for afgiftsopkrævningen.

Læs høringssvaret her