Høring om ændring af kildeskatteloven og andre love

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 6. august 2018 afgivet bemærkninger til udkastet om ændring af kildeskatteloven og andre lov som initiativ mod sort arbejde

Generelt finder FSR - danske revisorer det positivt, at brugen af sort arbejde bekæmpes, men finder det vigtigt at der er en balance mellem de tiltag, der tages til bekæmpelse af sort arbejde og den enkeltes retssikkerhed. 

FSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til nogle af lovforslagets bestemmelser i sit høringssvaret. Høringssvaret kan læses her

Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838