Høring vedr. lovudkast om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelsesmekanismer

HøringssvarDen 30. juli 2018 afgav FSR - danske revisorer bemærkninger til lovudkastet om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelsesmekanismer.

Der er generelt udtalt behov for at indføre regler, der udvider og letter adgangen til at søge en dobbeltbeskatning ophævet. Med hensyn til metoden til at implementere direktivet, har FSR dog bedt Skatteministeriet overveje at formulere danske regler i stedet for at foretage implementeringen ved blot at henvise til direktivet. Med den fokus på retssikkerhed, som Skatteministeren har haft over en årrække, synes det således nærliggende at lægge vægt på, at skatteydere har en let adgang til de gældende regler, og at forståelsen af reglerne lettes ved, at de formuleres i overensstemmelse med dansk retstradition.

De nye regler er et supplement til de gældende regler om EU-voldgiftkonventionen, der alene gælder i forbindelse med regulering af forbundne selskabers overskud. FSR - danske revisorer har blandt andet bedt Skatteministeriet bekræfte, at selskaber der udsættes for en TP-korrektion, der medfører dobbeltbeskatning, fremover kan vælge om de ønsker dobbeltbeskatningen løst efter EU-voldgiftkonventionen eller efter de nye tvistbilæggelsesregler.

FSR - danske revisorer øvrige bemærkninger kan læses i høringssvaret her

 


Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838