Høring vedr. styresignal om begrebet "brugte varer" ved salg af reservedele fra udrangerede køretøjer

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 13. august 2018 afgivet bemærkninger til udkastet til styresignal om praksisændring i forhold til fortolkningen af brugte varer som følge af EU-domstolens afgørelse i sag C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S

SKAT har sendt udkast til styresignal i høring om praksisændring i forhold til fortolkningen af brugte varer som følge af EU-domstolens afgørelse i sag C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S. 

Praksisændringen er direkte afledt af EU afgørelsen, og SKAT har som led heri taget bekræftende til genmæle for så vidt angår denne del af sagen i forbindelse med sagens behandling i Vestre Landsret. Sagen vedrører et oprindeligt bindende svar modtaget fra SKAT dateret d. 6. august 2010 som efterfølgende blev påklaget til henholdsvis Landsskatteretten og efterfølgende Landsretten og i januar 2017 blev det endeligt underkendt af EU-Domstolen.

Generelt hilser FSR - danske revisorer det velkomment, at SKAT tager den klare EU afgørelse til efterretning og indretter den danske praksis i overensstemmelse hermed.

FSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til styresignalet, og har blandt andet bemærket, at genoptagelsesperioden burde begynde allerede fra datoen, hvor det bindende svar blev afgivet, og ikke først fra den 18. januar 2014, som er begyndelsestidspunktet i styresignalet. 

Læs FSR - danske revisorers øvrige bemærkninger her

 


Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838