Høring vedr. ændring af ligningsloven (Korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien)

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 17. august 2018 afgivet bemærkninger til udkastet om ændring af ligningsloven med henblik på korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien.

Skat

FSR - danske revisorer finder det positivt, at skattelovgivningen tilpasses udviklingen indenfor dele- og platformsøkonomien ved, at der indføres bestemmelser, som medvirker til at indtægter, der erhverves ved udlejningsaktiviteter, bliver beskattet på korrekt vis.

Der er efter FSR - danske revisorers opfattelse generelt en manglende sammenhæng i forhold til de foreslåede bestemmelser i ligningsloven, og der er behov for, at der sker en gennemskrivning af lovteksten. Det står eksempelvis ikke klart i alle bestemmelserne, hvorvidt der er fradrag for udgiften til udlejningsbureauet.

FSR - danske revisorers øvrige bemærkninger kan læses i høringssvaret her