Høring om aktiesparekontolov

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 9. august 2018 afgivet bemærkninger til udkastet til lovforslag om aktiesparekonto

Skat

FSR - danske revisorer hilser tiltag til fremme af aktiesparekulturen i Danmark velkomne. Nærværende forslag, med introduktion af en helt ny aktiesparekontolov, komplicerer beklageligvis skattelovgivningen yderligere, hvilket risikerer at medføre en del fejl. FSR - danske revisorer havde gerne set en forsimpling af reglerne for beskatning af aktieindkomst. 

FSR danske revisorer har afgivet en del bemærkninger til lovforslagets bestemmelser, som kan læses i høringssvaret her