Høring om lovforslag til Investorfradragslov

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 1. oktober 2018 afgivet bemærkninger til lovforslaget til Investorfradragsloven.

FSR - danske revisorer finder det positivt, at man ønsker at styrke iværksætterkulturen i Danmark ved at give virksomheder, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase, lettere adgang til risikovillig kapital. 

FSR - danske revisorer har dog haft en række bemærkninger til udkastet til lovforslaget, som kan læses i høringssvaret her


Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838