Høring om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 31. oktober afgivet bemærkninger til lovforslag om ændring fondsbeskatningsloven og ligningsloven - Mere robuste skatteregler for trusts som opfølgning på Skattelovrådets rapport.

Lovforslaget er en opfølgning på Skattelovrådets anbefalinger i rådets rapport ”Styrket indsats mod skattely–Trusts”.

FSR – danske revisorer ser Skattelovrådets rapport og det fremsatte lovforslag L 27 som et lovforslag, der indebærer hullukning på det skatteretlige område. FSR - danske revisorer kan generelt tiltræde lovforslag, der fremsættes for fjerne muligheder for skatteundgåelse og skatteunddragelse.

Læs FSR - danske revisorers bemærkninger til lovforslaget her


Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838