Høring vedr. styresignal om udenlandske lærlinge, praktikanter og studerende

HøringssvarFSR - danske revisorer har 27. november 2018 afgivet bemærkninger til udkastet til styresignal om udenlandske lærlinge, praktikanter og studerende

Formålet med styresignalet er at ændre praksis vedrørende udenlandske praktikanter og lærlinge, med hensyn til, hvornår de opfylder betingelserne for at være omfattet af dobbeltbeskatningsaftalernes artikel om studerende. (OECDModeloverenskomstens artikel 20)
 
Endvidere indeholder styresignalet en beskrivelse af praksis vedrørende beskatnings- og fradragsreglerne for udenlandske studerende m.fl. Denne del af styresignalet har ikke til formål at ændre den eksisterende praksis vedrørende disse regler, men derimod, som anført i styresignalet, at:

  • opfylde et behov for at præcisere betingelserne for anvendelsen af kildeskattelovens § 8, stk. 2, og artikel 20 om studerende i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, samt
  • skabe større klarhed om de skattemæssige forhold for udenlandske studerende, og
  • sikre en korrekt og ensartet praksis på området.

Det er forudsat i styresignalet, at styresignalet alene vil medføre en lempelse af praksis for de studerende m.fl. FSR – danske revisorer formoder, at dette er årsagen til at styresignalet ikke indeholder overgangbestemmelser, men alene bestemmelser om adgangen til at genoptage tidligere års skatteansættelser.

Læs høringssvaret her

Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838