Høring om anvendelse af multilateral konvention til hindring af skatteudhuling og overskudsflytning

HøringssvarFSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning

Det er FSR – danske revisorers opfattelse, at det er positivt, at Danmark implementerer den multilaterale konvention, og at implementeringen sker ved, at, at de fleste af de forbehold, som der oprindeligt var taget ved underskrivelsen af den multilaterale konvention, er fjernet. Disse forbehold vurderes ellers at have medført en stor usikkerhed for danske skatteydere ved anvendelse af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster.

FSR - danske revisorer vil gerne opfordre til, at de oprindelige formål med dobbeltbeskatningsoverenskomsterne ikke forglemmes. Det er således svært at finde forståelse for, at skattemyndighederne ikke synes at have tilstrækkelig beskatningshjemmel i national lovgivning og har brug for yderligere støtte i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Vi antager, at en dobbeltbeskatningsoverenskomst fortsat ikke kan udgøre hjemmel til beskatning i Danmark. Det er ligeledes svært at forstå, at processen for at opnå en lempelse af dobbeltbeskatning synes at blive mere kompliceret og tildeler skattemyndighederne adskillige muligheder for nye skøn, inden en lempelse for dobbeltbeskatning kan opnås, hvorved der opstår en ikke uvæsentlig retsusikkerhed for skatteyderne i forhold til at opnå lempelse for dobbeltbeskatning. Der skal naturligvis ikke herske nogen tvivl om, at det er i alles interesse, at den rigtige skat, og kun den rigtige skat, betales i de enkelte lande.

Læs FSR - danske revisorers øvrige bemærkninger her

Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838