Høring vedr. styresignal om præcisering af praksis i relation til udtagningsbeskatning

HøringssvarFSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om præcisering af praksis i relation til udtagningsbeskatning i forbindelse med salgsfremmeordninger.

Skat

FSR - danske revisorer noterer sig først og fremmest, at præciseringen ikke har til formål at ændre praksis og dermed indholdet af SKM2010.636.SKAT og SKM2010.637.SKAT. Endvidere bemærkes, at udkastet til styresignalet udelukkende har fokus på de salgsfremmende foranstaltninger, hvori ordet "gratis" anvendes som markedsføringsmiddel. 
 
Ifølge det fremsendte udkast til styresignal anses en vare ikke som udleveret vederlagsfrit og der udløses dermed ikke udtagningsmoms, hvis den gratis udleverede vare er identisk med et af de udløsende købte varer. 
 
Modsætningsvist må udkastet læses som, der skal beregnes udtagningsmoms af en vare, der udleveres "gratis", hvis varen ikke er identisk med de tidligere salg, der udløser den "gratis" udlevering. Dette standpunkt er FSR ikke nødvendigvis enig omkring. 

Overordnet finder FSR - danske revisorer, at Skattestyrelsen i styresignalet fortolker EU praksis mere indskrænkende end nødvendigt. 

Læs FSR - danske revisorers bemærkninger her