Høring om ophævelse af foderfosfatafgiftsloven mm.

HøringssvarFSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til lovforslaget om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven

Skat

FSR - danske revisorer bemærker, at der ikke i forslaget fremgår en overgangsordning i forbindelse med afgiftsændringerne for lagervarer, hvorfor det foreslås, at skatteministeriet overvejer, at der for både foderfosfatafgiften og for øl- og vinafgiften indføres en tilbagebetalingsordning således, at virksomheder, der har et lager med afgiftsberigtigede varer henholdsvis den 1/7-2019 og 1/4-2019, har mulighed for at få godtgjort den allerede betalte afgift. 
 
En sådan tilbagebetalingsordning vil sikre, at der ikke spekuleres i produktion og indkøb af varer af hensyn til afgiften samt, at henholdsvis afgiftsophævelsen og afgiftssænkningen ikke kommer til at fungere som et konkurrenceparameter i forbindelse med ændringerne. 
 
En tilbagebetalingsordning vil desuden sikre ligestilling mellem varemodtagere og oplagshavere i forhold til lagervarer.
 
Den manglende tilbagebetalingsordning kan medføre en situation, hvor virksomheder ser sig nødsaget til at spekulere i afgiftsændringen og dermed udskyder indkøb til efter afgiftssænkningen er trådt i kraft.

Læs høringssvaret her