Høring om styresignal vedr. vederlagsfrie transaktioner

HøringssvarFSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til styresignalet vedr. vederlagsfrie transaktioner

Skat

FSR - danske revisorer bemærker, at styresignalet efter FSRs opfattelse er udtryk for en praksisændring og derfor bør udformes som sådan.
 
FSR er enig i, at der i situationer som involverer såvel vederlagsfrie transaktioner som transaktioner mod vederlag, skal ske en konkret vurdering af momsfradragsretten. Denne vurdering kan ende i enten en fuld momsfradragsret efter momslovens § 37, stk. 1, eller delvis momsfradragsret efter momslovens § 38, stk. 2.  
 
FSR forstår, at Skattestyrelsen ved vurderingen af momsfradragsretten lægger afgørende vægt på, at en aktivitet med levering af gratisydelser udøves med henblik på at opnå indtægter via andre aktiviteter. 

Læs FSRs øvrige bemærkninger her