Høring vedr. styresignal om fradrag i grundværdien for grundforbedringer – træfældning

HøringssvarFSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til styresignalet om genoptagelse - fradrag i grundværdien for grundforbedringer – træfældning

Skat

FSR - danske revisorer bemærker, at der under afsnittet 5.2 vedrørende forældelse af afledte krav, står følgende:
 
” til skæringsdatoen, der er datoen for dommens afsigelse, den 16. november 2016.”

 
Hertil bemærkes, at der ikke umiddelbart ses, at være hjemmel til at afskære krav, der måtte være afledt senere end den praksisændrende doms afsigelsesdato, dog under hensyntagen til ændringslov nr. 925 af 18. september 2012, der vedrører påbegyndelsestidspunktet for grundforbedringer.
 
Det foreslås derfor, at dette udgår, eller uddybes med Vurderingsstyrelsens vurdering af hjemlen hertil. 

Læs høringssvaret her