Høring om ændring af skatteforvaltningsloven

HøringssvarFSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til lovændringen af skatteforvaltningsloven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV)

Skat

FSR – danske revisorer bifalder, at der med forslaget gøres tiltag, for at nedbringe sagsbehandlingstiderne i klagesystemet for skattesager, hvilket er tiltrængt efter den seneste omstrukturering og den massive tilgang af vurderingssager, der primært har forlænget sagsbehandlingstiderne i klagesystemet. Det er også prisværdigt, at der tilføres ressourcer og flere skattefaglige medlemmer til klagesystemet. FSR havde dog gerne set, at ressourcerne der i forslaget skal tilgå Skatteankenævnene, i stedet tildeles til Landsskatteretten som centralt afgørelsesorgan.
 
FSR – danske revisorer har som principielt synspunkt, at retssikkerhed for skatteydere og retten til at få prøvet myndighedernes afgørelser ikke må vige for at nedbringe sagsbehandlingstider, som på et komplekst område som skatteområdet naturligt vil medføre sagsbehandlingstider af en vis længde. Den enkelte borgers materielle retssikkerhed, dvs. sikkerheden for at få en helt rigtig afgørelse som led i klagebehandlingen er vigtigere end sagsbehandlingstiden.

Læs FSR - danske revisorers øvrige bemærkninger her