Høring om lovændring af afgiftslove, registreringsloven og momsloven

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 21. marts 2019 afgivet bemærkninger til forslag til lovændring af afgiftslove, registreringsloven og momsloven (Godtgørelse af punktafgifter, ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og moms-svig og ændringer til import/eksport af biler)

Skat

FSR - danske revisorer anerkender hensigten med forslaget, men vurderer samtidigt, at ordningen vil få en meget begrænset effekt.

Med forslaget vil ordningen være administrativ tung for organisationer med humanitære formål, idet regnskab og årlige ansøgninger, samt vurderingen af de afgiftspligtige varer, vil være tidskrævende og stille krav om et vist kendskab til chokoladeafgiftsloven og dennes sondring mellem varer omfattet af kapitel 1 og 3.

FSR - danske revisorer vurderer, at forslaget ikke vil ændre eller få indflydelse på grossister og butikkers incitamentet til at donere og sælge afgiftsbelagte varer, da de både før og efter forslaget kan donere og sælge varer og støtte humanitært arbejde, uden andet incitament end af markedsføringsmæssige årsager.

Læs FSR - danske revisorers øvrige bemærkninger her