Høring om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 24. maj 2019 afgivet bemærkninger til ændringsforslaget af bekendtgørelse om registreringsafgift.

Skat

FSR – danske revisorer finder, at det er uhensigtsmæssigt, at der foreslås ikrafttrædelse allerede pr. 1. juli 2019.

De fleste virksomheder, der ejer biler omfattet af genberegning har indarbejdet gældende regler i deres it-systemer. En tilpasning af it-systemerne er omstændeligt og kræver en del ressourcer, hvorfor det bliver vanskeligt at nå systemtilretning inden 1. juli 2019.

Ændringerne i bekendtgørelsen medfører afgiftsstigninger for en række køretøjer i forbindelse med genberegning. Med den foreslåede ikrafttrædelsesdato får afgiftsstigningen betydning for allerede indgåede aftaler om leasing/udlejning – både for køretøjer på fuld og forholdsmæssig afgift. Det virker også af den grund rimeligt at udskyde ikrafttrædelsestidspunktet, så virksomhederne kan nå at indrette sig på ændringerne.

FSR – danske revisorer vil derfor opfordre til, at ikrafttrædelsen ændres til 1. januar 2020, således at det er muligt for leasingselskaber og udlejningsselskaber at indrette sig på ændringerne. 

Læs hele høringssvaret her