Høring vedr. styresignal om præcisering af praksis ved genoptagelse af EU-domstolens afgørelser i høring

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 7. juni 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om præcisering af praksis ved genoptagelse af EU-domstolens afgørelser i høring.

Skat

Styresignalet har til formål at præcisere, hvornår der kan ske genoptagelse, når dansk praksis underkendes ved en afgørelse fra EU-domstolen.

Det fremgår af udkastet, at genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige kan ske i samme omfang, som hvis praksis var underkendt af en dansk domstol, dvs. fra og med den afgiftsperiode, som falder helt eller delvist sammen med de periode, som sagen for EU-domstolen vedrører.

Det fremgår endvidere, at der gælder en 3 års frist regnet fra EU-domstolens dom, hvis der ikke fremgår en konkret(e) afgiftsperiode i sagen for EU-domstolen. Dette gælder ifølge udkastet uanset, om det er en dansk eller en anden national domstol, som har forelagt spørgsmål for EU-domstolen.

FSR – danske revisorer er som udgangspunkt enig i behovet for en præcisering. FSR – danske revisorer bemærker dog, at udgangspunktet må være, at Skattestyrelsen – evt. via EU-samarbejdet - bør finde frem til de konkrete afgiftsperioder, medmindre sagen ikke vedrører en konkret afgiftsperiode. FSR – danske revisorer foreslår derfor, at det kommer til at fremgå af styresignalet, at styresignalet alene vedrører sager, ”hvis sagen for EU-Domstolen ikke vedrører en konkret afgiftsperiode”.

Læs høringssvaret her