Høring om ændring af betalingsfristen i forbindelse med positive rettelsesangivelser, foranlediget af debitor selv

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 27. juni 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om ændring af betalingsfristen i forbindelse med positive rettelsesangivelser, foranlediget af debitor selv

Skat

I udkast til styresignalet anvendes udtrykket "positive rettelsesangivelser". Da der set fra den enkelte importørs synsvinkel er tale om en efterbetaling af told, vil der for denne, som læser af styresignalet, næppe i definitionsmæssig sammenhæng være tale om en "positiv rettelsesangivelse".

FSR – danske revisorer foreslår derfor, at Toldstyrelsen udtrykker dette anderledes, f.eks. som "efterbetaling af told ved rettelsesangivelser".

Læs hele høringssvaret her