FSRs høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love

Faglig nyhedFSR - danske revisorer har ved brev af 9. oktober 2019 sendt høringssvar til Skatteministeriet. Lovforslaget vedr. implementering af skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v. samt ændring i reglerne om TP-dokumentation.

Skat

FSR - danske revisorer har den 9. oktober sendt høringssvar til Skatteministeriet vedr. ministeriets forslag til implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.

Lovforslag er sat på lovprogrammet til fremsættelse november I 2019. 

Find høringssvaret her