Høringssvar til hævelse af bo- og gaveafgiften

HøringssvarFSRs høringssvar til en højere bo- og gaveafgift med FSRs vurdering af konsekvenserne heraf.

Skat

Regeringen har fremsat forslag om at hæve bo- og gaveafgiften for overdragelse af erhvervsvirksomheder, således at den igen bliver 15 %. 

FSR-danske revisorer er blevet anmodet om at komme med høringskommentarer hertil. 

FSR finder, at der er risiko for, at virksomhederne vil blive likviditetsbelastet af den øgede afgift - en belastning som kun i begrænset omfang vil blive afhjulpet ved den foreslåede henstandsperiode, der forlænges til 30 år. 

Læs FSRs høringssvar her: