Høringssvar til ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi mm

HøringssvarFSR kritiserer i høringssvaret de manglende overgangsregler for ophævelsen af hovedaktionærnedslaget. Herudover bør man også se på de leasede firmabiler, hvor der inden 4. december har indgået en bindende aftale om firmabilen, men hvor bilen først kan leveres efter 1. februar 2020.

Skat

FSR har d. 11. december 2019 afgivet høringssvar til lovudkast om ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi mm. 

FSR finder, at der er behov for overgangsregler i de tilfælde, hvor aktierne er overdraget med succession, da køber her allerede har betalt for hovedaktionærnedslaget iform af en lavere passivpost. 

Herudover er der behov for at sikre de tilfælde, hvor man inden 4. december 2019 er påbegyndt likvidation af selskabet, men hvor man nu bliver ramt af Skattestyrelsens meget lange sagsbehandlingstid på skattekvittancer, således at man når langt ind i 2020 før man reelt kan opløse selskabet og dermed bliver ramt af ophævelsen af nedslaget. 

Der kan være lang leveringstid på biler, herunder leasede firmabiler. Nogle medarbejdere kan allerede inden offentliggørelsen af nærværende lovudkast have indgået en bindende aftale om en leaset firmabil, men bilen kan ikke nå at blive leveret inden 1. februar 2020. Disse tilfælde bør der også tages hånd om i form af en overgangsordning. 

Læs FSRs høringssvar her: