Lovforslag om blandt andet beskatning af hovedaktionærs delsalg, udvidelse af reglerne for kapitalfondspartnere og ændring af reglerne for beskatning af gæld ved koncernintern overdragelse (L 4 2019-20)

Faglig nyhedOmtalte lovforslag blev fremsat 1. oktober 2019 af skatteministeren og hvis det vedtages som fremsat, træder ændringer i kraft samme dag som fremsættelsen. Det betyder, at den rådgivning som udøves i dag på de pågældende områder kan blive berørt af lovforslaget. Rådgivere bør derfor være opmærksomme på lovforslaget.

Skat