Skattesagsfonden – støtte til førelse af skattesager

Faglig nyhedSkattesagsfonden blev oprindeligt stiftet i 1978 som Skatteretsfonden med det formål at yde økonomiske støtte til førelse af skattesager. Fonden støtter primært førelsen af principielle skattesager vedrørende direkte eller indirekte skatter ved de ordinære domstole.

Skat

Skatteretsfonden blev stiftet i 1978 med det formål at yde økonomiske støtte til førelse af skattesager. Skattesagsfonden blev dannet ved fusion af Skatteretsfonden og Skattesagsfonden den 1. januar 2015. Fonden støtter primært førelsen af principielle skattesager vedrørende direkte eller indirekte skatter ved de ordinære domstole. I særlige tilfælde støtter fonden førelsen af principielle skattesager ved Landsskatteretten.

 

Det er Skattesagsfonden bestyrelse, der afgør, hvilke sager, som er berettiget til at modtage økonomisk støtte.

 

Medlemmerne af bestyrelsen består af skatteretlige fagfolk udpeget af FSR – danske revisorer, Advokatrådet og Dansk Skattevidenskabelig Forening.

Bestyrelsen består for tiden af:

- Statsautoriseret revisor Kirsten Kamp,

- Statsautoriseret revisor Arne Larsen,

- Professor.dr.jur. Jan Pedersen, og

- Advokat Hans Severin Hansen.

 

Skattesagsfonden modtager gerne ansøgninger om støtte til førelse af skatteretssager.

Ansøgninger kan sendes til FSR's hovedmail: fsr@fsr.dk med "Skattesagsfonden" i emnefeltet.

 

Ansøgninger kan også sendes via brev til:

FSR – danske revisorer

Kronprinsessegade 8

1306 København K

 

Fundats for Skatteretsfonden kan ses her