Ugeresumé - skatter og afgifter uge 35

Faglig nyhedHer finder du en oversigt over den seneste uges nyheder inden for skatte- og afgiftsområdet.

Skat

Her finder du en oversigt over den seneste uges nyheder inden for skatte- og afgiftsområdet.

Der er således bl.a. resuméer af alle lovforslag, såvel fremsatte som vedtagne, domme, kendelser fra Landsskatteretten, bindende svar fra Skatterådet samt afgørelser, styresignaler og andre meddelelser fra SKAT.

Til hvert af de korte resuméer er der knyttet links til mere udførlige referater. Oversigten er udarbejdet af FSR.

Oversigten bliver udarbejdet hver uge og samles i slutningen af året til en samlet fil, hvor alle årets skattenyheder kan findes.

Nyhederne redigeres ikke efter den første offentliggørelse og der kan derfor forekomme historiske resuméer, der er forældede eller er ændret ved en senere dom, afgørelse eller lovændring.

Uge 35