Ugeresumé - skatte og afgifter samlet oversigt 2019

Faglig nyhedHer finder du en samlet oversigt for nyheder inden for skatte- og afgiftsområdet gennem 2019

Skat

Her finder du en samlet oversigt over nyhederne inden for skatte- og afgiftsområdet i 2019.

Der er således bl.a. resuméer af alle lovforslag, såvel fremsatte som vedtagne, domme, kendelser fra Landsskatteretten, bindende svar fra Skatterådet samt afgørelser, styresignaler og andre meddelelser fra SKAT.

Til hvert af de korte resuméer er der knyttet links til mere udførlige referater. Oversigten er udarbejdet af FSR.

Oversigten er skabt af ugeresuméer udarbejdet for hver uge i 2019 og er samlet i slutningen af året til en samlet fil, hvor alle årets skattenyheder kan findes.

Nyhederne redigeres ikke efter den første offentliggørelse, og der kan derfor forekomme historiske resuméer, der er forældede eller er ændret ved en senere dom, afgørelse eller lovændring.

Samlet oversigt 2019

FSR vil gerne henlede opmærksomheden på, at ugeresuméet ikke vil udkomme for 2020 og frem, da det er besluttet, at ugeresuméet uge 52 i 2019 blev det sidste. Ugeresuméet for uge 52 kan læses her 

Kontakt