Ønsker om øget transparens inden for selskabsskatter

Faglig nyhedDen europæiske revisororganisation, ACE, har interviewet Lis Cunha fra ActionAid om behovet for øget transparens inden for selskabsskat, problemerne med aggressiv skatteplanlægning og hvad EU kan gøre for at øge transparens om selskabsskatter.

Skat

Tilbage i april 2016 fremsatte EU-Kommissionen et forslag om skærpelse af reglerne om land for land-rapportering i EU’s regnskabsdirektiv 2013/34/EU. Ifølge forslaget skal en land for land-rapport indeholde oplysninger om virksomhedens aktiviteter, visse hovedtal fra regnskabet samt betalte skatter i hvert land.

Forslaget om land for land-rapportering er fremsat for at give transparens om visse selskabers mulige aggressive skatteplanlægning. Formålet med de foreslåede regler er at give offentligheden indblik i, hvor meget de omfattede selskaber betaler i skat.

EU-kommissionens forslag dannede rammen om et interview i ACEs nyhedsbrev i maj 2019, mellem Johan Barros fra den europæiske revisororganisation og Lis Cunha fra ActionAid. I interviewet fremhæver Lis Cunha, at et stigende antal virksomheder iværksætter initiativer til at forbedre rapportering om selskabsskat.

De seneste års skatteskandaler ser Lis Cunha som et tydeligt tegn på, at der er behov for mere transparens inden for selskabsskatten. Det er ikke kun borgere, der efterlyser mere transparens, også investorer og NGOer efterlyser en skærpelse på området.

Gennem interviewet betoner Lis Cunha vigtigheden af at skærpe reglerne om selskabsskatter. Ifølge Lis Cunha skal EU vælge om man vil lytte til forbrugeren, borgerne, investorerne og ændre lovgivningen på området, eller se igennem fingre med, at virksomheder fører aggressiv skatteplanlægning for at omgå reglerne.

ActionAid blev stiftet i 1972 og er en global organisation med en vision om en verden uden fattigdom og uretfærdighed. Den danske organisation, Mellemfolkeligt Samvirke har været medlem af ActionAid International siden 2010.              

EU-Kommissionens ændringsforslag til regnskabsdirektivet 2013/34/EU er endnu ikke blevet vedtaget, og der synes endnu ikke at være tilstrækkelig opbakning til forslagene. Forslagene har senest været drøftet under det rumænske formandskab i første halvår 2019.

 

 

 

Du kan læse interviewet her