Konsekvenser for foreningens medlemmer

Er der situationer, hvor offentliggørelsen kan slettes inden 12 måneder?

Om revisor

Ja, i det tilfælde, at Revisornævnet frifinder revisionsvirksomheden inden offentliggørelsesperioden på de 12 måneder er udløbet. Det sker sjældent, at en sag afgøres i Revisornævnet inden for 12 måneder.

Skulle det ske, og sker der en frifindelse af revisionsvirksomheden, vil denne kunne slette offentliggørelsen fra hjemmesiden inden udløbet af 12 måneders perioden og/eller på hjemmesiden oplyse, at virksomheden er blevet frifundet. Også i situationer, hvor offentliggørelsen af indbringelsen har varet i 12 måneder, og virksomheden efterfølgende frifindes af Revisornævnet, vil revisionsvirksomheden naturligvis frit kunne oplyse om frifindelsen på hjemmesiden.

Hvis sagen inden 12 måneders perioden afvises af Revisornævnet eller tilbagetages af Revisortilsynet, følger det af bestemmelsen, at offentliggørelsen naturligvis kan slettes inden udgangen af 12 måneders perioden.  

Kontakt

 • Mette Conradsen

  Sekretær

  3369 1021
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128