Konsekvenser for foreningens medlemmer

Hvorledes er praksis for indbringelse i de situationer, hvor der er tale om en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed, hvor såvel virksomheden som revisor personligt indbringes for nævnet?

Om revisor

Ifølge Revisortilsynets praksis vil revisor selv ikke automatisk blive indbragt, hvis hans personligt drevne revisionsvirksomhed indbringes.

Der vil imidlertid ofte ske en indbringelse af både virksomhed og revisor, fordi der både er fejl i selve kvalitetssikringssystemet, og fordi revisors egen handling - eksempelvis en overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen - berettiger til en indbringelse af vedkommende.

Ved enkeltmandsvirksomheder gælder samme regel om, at der kun skal ske en offentliggørelse af indbringelsen af selve revisionsvirksomheden og ikke af indbringelsen af revisor personligt.

Kontakt

 • Mette Conradsen

  Sekretær

  3369 1021
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128