Konsekvenser for foreningens medlemmer

Hvordan adskiller bestyrelsens nuværende forslag til vedtægtsændring sig fra det oprindelige forslag?

Om revisor

Forslaget adskiller sig fra det forrige forslag på fire væsentlige punkter:

 •  Det er alene indbringelse af revisionsvirksomheden for Revisornævnet, som skal offentliggøres. I det oprindelige forslag skulle en sanktion i form af en påtale med fornyet kontrol ligeledes offentliggøres.
 • Hvis revisionsvirksomheden i forvejen aflægger en gennemsigtighedsrapport, kan offentliggørelsen ske heri i stedet for i årsrapporten.
 • Der er indsat en tidsfrist på 12 måneder for offentliggørelsen i stedet for det tidligere forslag, hvor offentliggørelsen skulle vare, indtil resultatet af den næste kvalitetskontrol var meddelt virksomheden.
 • Der er indsat en bestemmelse om, i hvilke situationer en revisionsvirksomhed kan slette offentliggørelsen inden udløbet af de 12 måneder.

Kontakt

 • Mette Conradsen

  Sekretær

  3369 1021
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128