Konsekvenser for foreningens medlemmer

Hvilke yderligere krav stiller forslaget til de revisionsvirksomheder, der er omfattet af revisorlovens § 27 om gennemsigtighedsrapport?

Om revisor

De revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse af offentligheden skal i dag ifølge revisorloven i forbindelse med årsrapporten offentliggøre en gennemsigtighedsrapport, hvori de skal oplyse, hvornår de senest er blevet kvalitetskontrolleret. Som reglerne er i dag, skal der imidlertid ikke ske oplysning om resultatet af kontrollen.

Bestyrelsen har med sit forslag ønsket at gå et skridt videre, idet forslaget indebærer, at alle revisionsvirksomheder skal offentliggøre, hvorvidt kontrollen har medført, at revisionsvirksomheden er blevet indbragt for Revisornævnet.

Hvis der er tale om en revisionsvirksomhed, som er omfattet af bestemmelsen i § 27 om en gennemsigtighedsrapport, vil oplysning om indbringelse af revisionsvirksomheden for Revisornævnet kunne anføres i denne rapport i stedet for i årsrapporten.

Kontakt

 • Mette Conradsen

  Sekretær

  3369 1021
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128