Faglig Hotline

Hvis du som medlem har spørgsmål til kvalitetssikring og kvalitetskontrol, så kan du kontakte vores Faglige Hotline.

Faglig Hotline er en gratis medlemsservice fra FSR – danske revisorer. Alle personlige medlemmer af foreningen kan få op til 15 minutters telefonisk sparring eller rådgivning om kvalitetssikring og kvalitetskontrol og en række andre faglige områder indenfor revisorlovgivningen, dvs. regnskab, revision, erklæringer, etik- og uafhængighed samt visse dele af selskabsretten.

Tjenesten henvender sig hovedsageligt til revisorer, der betjener kunder indenfor SMV-segmentet.

Hvis du har spørgsmål til Revimentor, kan de stilles til ReviMentor Supporten.

Læs mere om Faglig Hotline her, og hvor der også er en blanket til brug for spørgsmål.