Ændring i gebyrstrukturen for det offentlige revisortilsyn fra næste år

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har udsendt sin bekendtgørelse om gebyrsatserne for 2018. FSR – danske revisorer forventer, at det bliver sidste gang, at den gældende gebyrstruktur anvendes, og at gebyropkrævningen fremover målrettes mod de revisionsvirksomheder, der reelt belaster systemet.

Om revisorKvalitetRevision

Mange revisorer har oplevet at blive opkrævet gebyr for finansieringen af det offentlige tilsyn med revisorerne flere gange. Den nuværende gebyrstruktur medfører en meget skæv opkrævning hos revisorer, idet revisorer, der både er tilknyttet en aktiv revisionsvirksomhed og en passiv via deres holdingvirksomheder eller lign., får dobbeltopkrævninger eller endda op til 3 gange. Hvis ejerskabet derimod er personligt, opkræves der kun for den ”aktive” revisionsvirksomhed, som de er tilknyttet.

FSR – danske revisorer har derfor allerede i maj 2017 foreslået Erhvervsstyrelsen, som har kompetencen til at fastsætte og opkræve gebyrerne, at ændre gebyrstrukturen. FSR – danske revisorer har foreslået en ny mere logisk måde at fordele gebyret på, hvor de, der reelt belaster kontrolsystemet, undersøgelsesinstituttet og Revisornævnet, betaler. Erhvervsstyrelsen er pt. i gang med at kigge på disse forslag.

Erhvervsstyrelsen har nu udstedt en bekendtgørelse, hvoraf fremgår, at gebyrerne for 2018 vil være uændrede i forhold til 2017. Der er således tale om et gebyr på 1.090 kr. pr. revisor for kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden. For øvrige revisionsvirksomheder udgør gebyret 1.720 kr. pr. revisor. For undersøgelser udgør gebyret 1.870 kr. pr. revisor, og for Revisornævnet udgør gebyret 1.530 kr. pr. revisor.

Det var håbet, at en ændring i gebyrstrukturen kunne ske allerede for 2018, men det har Erhvervsstyrelsen ikke fundet muligt. I forbindelse med, at revisorloven skal evalueres i 2018, har Erhvervsstyrelsen nu oplyst, at styrelsen i den forbindelse er positivt indstillet på at foretage en ændring af gebyrstrukturen, så den afspejler de forhold, som foreningen har peget på.

Erhvervsstyrelsen har samtidig oplyst, at de besparelser på 18,2 mio.kr om året ved udførelse af kvalitetskontrollen, som revisionsvirksomhederne blev sat i udsigt i lovforslaget til ændringerne af revisorloven i 2016, er indfriet. Besparelserne består først og fremmest i de mindre udgifter, som branchen har i medfør af, at der nu kontrolleres færre revisionsvirksomheder. Når FSR – danske revisorer har modtaget nærmere oplysning om opgørelsen og grundlaget herfor, vil der komme en selvstændig nyhed om dette.

Link til bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser samt Revisornævnet

Link til FSR - danske revisorers høringssvar om gebyrer