Ærgerligt, at ændring i gebyrstrukturen igen bliver udsat

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen kommer ikke i mål med en ny struktur for gebyrer til det offentlige tilsyn med revisorerne. De havde ellers stillet i udsigt, at det ville ske med virkning fra i år. Det er vi ærgerlige over. Til gengæld er FSR – danske revisorer lovet indflydelse på udformningen af den nye gebyrstruktur.

KvalitetRevisionOm revisor

Den nuværende gebyrstruktur medfører ofte en skæv opkrævning hos revisorer, idet revisorer, der både er tilknyttet en aktiv revisionsvirksomhed og en passiv via deres holding-virksomheder eller lign., får dobbeltopkrævninger eller endda opkrævninger 3 gange. Hvis ejerskabet derimod er personligt, opkræves der kun for den ”aktive” revisionsvirksomhed, som de er tilknyttet.

FSR – danske revisorer har derfor allerede i maj 2017 foreslået Erhvervsstyrelsen, som har kompetencen til at fastsætte og opkræve gebyrerne, at ændre gebyrstrukturen. I forbindelse med udstedelse af bekendtgørelse om gebyrsatserne i 2018 lovede Erhvervsstyrelsen, at styrelsen var positivt indstillet på at foretage en ændring af gebyrstrukturen, så den afspejler de forhold, som foreningen har peget på.

Erhvervsstyrelsen har nu oplyst, at styrelsen snart vil sende sin bekendtgørelse om gebyrsatserne for 2019 i høring. Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse også oplyst, at en ændring af gebyrstrukturen ikke kan nås i 2019, da der skal regnes noget mere på ændringerne.

FSR – danske revisorer finder det ærgerligt, at løftet om en ændring i gebyrstrukturen ikke kan indfries i år. Samtidig er foreningen dog også meget interesseret i, at konsekvenserne ved de forskellige former for gebyrstrukturer bliver belyst og vurderet, så vi får den ordning, der er mest retfærdig for medlemmerne.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af forsinkelsen lovet, at foreningen vil blive inddraget i arbejdet med beregninger af konsekvenserne ved forskellige modeller for gebyrstrukturen. Det finder foreningen positivt, da det er vigtigt, at konsekvenserne for forskellige muligheder bliver belyst og vurderet. En sådan belysning og vurdering kræver et samarbejde med Erhvervsstyrelsen, da det kun er styrelsen, der sidder inde med de økonomiske oplysninger ift. de samlede udgifter til kvalitetskontrol, Revisornævn mv.

FSR - danske revisorer ser frem til den lovede dialog herom med Erhvervsstyrelsen. En sådan dialog vil være et led i gennemførelsen af foreningens nye handlingsplan ”Når Kvalitet Tæller”. Handlingsplanen er et led i foreningens nye strategi og indeholder i alt 31 konkrete initiativer og forslag, der skal forbedre kvaliteten endnu mere i revisorbranchen. Anden del af handlingsplanen 'Forslag til fremtidens kvalitetskontrol' indeholder 17 forslag, som er møntet på udførelsen af det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder, herunder også forslag til ændring af gebyrstrukturen.
 

Du kan læse mere om handlingsplanen her  

Kontakt

  • Vibeke Sylvest

    Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

    6070 8791

Vidste du at...

FSR - danske revisorer udbyder E-learningskurser skræddersyet til dig, der bliver udtrukket til kvalitetskontrol. Kurserne vil være tilgængelige på FSR PLAY i løbet af april måned. Ønsker du direkte besked, når kurserne ligger klar, kan du sende en mail med emnefeltet "E-learning om kvalitet" på kursus@fsr.dk. Så modtager du en mail, når kurserne er tilgængelige.