Er du træt af dobbeltgebyrer for kvalitetskontrollen? FSR – danske revisorer har stillet forslag om en mere logisk gebyrstruktur

Faglig nyhedDen gældende gebyrstruktur er, som FSR – danske revisorer har påpeget ofte, meget uhensigtsmæssig. Foreningen har da også allerede i foråret foreslået en ny mere logisk måde at fordele gebyret på, hvor dem, der reelt belaster kontrolsystemet, undersøgelsesinstituttet og Revisornævnet, betaler. Erhvervsstyrelsen er p.t. i gang med at kigge på disse forslag.

KvalitetOm revisor

Erhvervsstyrelsen har lige udsendt opkrævning for kontrolgebyrer for 2017, og mange vil opleve at blive opkrævet gebyrer flere gange. Den nuværende gebyrstruktur medfører en meget skæv opkrævning hos revisorer, idet revisorer, der både er tilknyttet en aktiv revisionsvirksomhed og en passiv via deres holdingvirksomheder eller lign., får dobbeltopkrævninger eller endda op til 3 gange. Hvis ejerskabet derimod er personligt, opkræves der kun for den ”aktive” revisionsvirksomhed, som de er tilknyttet.

FSR – danske revisorer har derfor foreslået Erhvervsstyrelsen, som har kompetencen til at fastsætte og opkræve gebyrerne, at man i forbindelse med fastsættelse af gebyrerne for næste år (2018) ændrer gebyrstrukturen for finansiering af det offentlige tilsyn med revisorerne. Forslagene vil medføre, at gebyrstrukturen dels bliver mere rimelig i forhold til, hvem der belaster systemet, dels bliver let administrativ i forhold til gebyropkrævningen.

FSR – danske revisorer har foreslået gebyropkrævningen indrettet, så den afspejler følgende forhold:

  1. Revisorer, der er tilknyttet aktive revisionsvirksomheder, opkræves gebyr.
  2. Holdingvirksomheder, der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed, og tilknyttede revisorer opkræves ikke gebyr. Alternativ løsning kunne være, at der opkræves et gebyr i forbindelse med eksempelvis en undersøgelse, hvis dette sker.
  3. Revisionsvirksomheder og disses tilknyttede revisorer, der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed, opkræves ikke gebyr. Alternativt opkræves der et mindre gebyr.

Aktive revisionsvirksomheder og disses tilknyttede revisorer er reelt dem, der belaster kontrolsystemet ved kvalitetskontrollen, undersøgelser og revisornævnssager, da disse udtages til kvalitetskontrol på risikobaseret og cyklisk basis. Og i øvrigt indbringes for Revisornævnet, hvad enten dette sker via kvalitetskontrollen eller fra andre myndigheder.

Foreningen foreslår, at disse virksomheder og tilknyttede revisorer finansierer dels kvalitetskontrollen og dels undersøgelse og Revisornævn. Det er revisionsvirksomhedens ansvar at sikre, at alle godkendte revisorer, der har beskæftigelse eller anden tilknytning, registreres og tilknyttes revisionsvirksomheden. Er en revisor tilknyttet flere aktive revisionsvirksomheder, opkræves gebyr for hver. Dette kan let administreres i Virk.dk.


Kontakt

  • Vibeke Sylvest

    Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

    6070 8791

Ved at drukne i dokumentation?

Deltag i kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis og få praktiske eksempler på, hvornår nok er nok

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.