Fremtidens kvalitetsstyring – nye internationale standarder på vej

Faglig nyhedDen internationale kvalitetsstyringsstandard – i daglig tale kaldet ISQC 1 – er ved at blive revideret. Læs her, hvad det på længere sigt forventes at ville betyde for kravene til revisionsvirksomhederne, kvalitetsstyringen og kvalitetskontrollen.

Kvalitet

IAASB er p.t. i gang med at udarbejde forslag til en revideret ISQC 1*). Formålet er at fremtidssikre kvalitetsstyringsstandarden, så den kan tilpasses de stadig mere komplekse og hurtigt skiftende omgivelser, som revisor og revisionsvirksomhederne arbejder i, herunder den teknologiske udvikling og digitaliseringen, samt nye arbejds- og forretningsmodeller, f.eks. off-shoring og outsourcing.

Det er derfor hensigten, at ISQC 1 ændres fra at være proces- og tjekliste-fokuseret til at have fokus på ledelsens tilgang til kvalitetsstyring (quality management approach) og dermed også mere principbaseret. Det gøres ved at stille krav til revisionsvirksomhedens ledelse, organisation, kultur og strategi. Kvalitetsstyringen skal også styrkes gennem krav om evaluering af ledelsen og dem, der er ansvarlige for kvalitetsstyringen.

Endvidere forstærkes kravene til både den interne og den eksterne kommunikation og information, ligesom der stilles krav til revisionsvirksomhedens gennemsigtighed, også i revisionsvirksomhedens styring og ledelse.

Endelig stilles der krav til virksomhedens kvalitetsstyringsproces (quality management process), herunder opstilling af kvalitetsmål, risikovurderinger, foranstaltninger, overvågning og afhjælpning.

Som et vigtigt punkt skaleres standarden, så der ikke bliver stillet unødige krav til små revisionsvirksomheder.

Samtidig med revisionen af ISQC 1 kigger IAASB også på en revision af den internationale revisionsstandard (ISA) 220 om kvalitetsstyring på sagsniveau, ligesom det planlægges at udarbejde en ny kvalitetsstyringsstandard ISQC 2 om kvalitetssikringsgennemgang af en revisionsopgave.

Et færdigt forslag til ny ISQC 1 forventes fremlagt september 2018 med henblik på vedtagelse i 2019 og ikrafttræden i 2020/21. Det kommende år bruges til endelig fastlæggelse af indholdet og til konsultation med eksterne interessenter.

Der er ingen tvivl om, at ændringerne vil betyde nye krav til både revisionsvirksomhedernes ledelse og til kvalitetsstyringen og de systemer, som virksomhederne anvender hertil. Samt til den eksterne/offentlige kvalitetskontrol heraf.

Både EU-revisionsreglernes og revisorlovens ordlyd omkring kvalitetsstyring bygger på den eksisterende formulering af ISQC 1. Det skal derfor vurderes, hvordan de kommende ændringer i ISQC 1 mv. spiller sammen med den gældende lovgivning på området.

FSR – danske revisorer følger arbejdet med de nye kvalitetsstyringsstandarder tæt.

*) Ifølge forarbejderne til revisorloven udfylder de internationale standarder, herunder ISQC 1, begrebet god revisor- og kvalitetsstyringsskik. ISQC 1 indgår således i vurderingen af, hvorvidt en revisionsvirksomhed har etableret, imple-menteret og anvendt et kvalitetsstyringssystem.

IAASB’s projekt om revisionen af ISQC 1 findes her

IAASB’s projekt om revisionen af ISA 220 findes her 

IAASB's projekt om en ny ISQC 2 om kvalitetssikringsgennemgang findes her


Kontakt

  • Vibeke Sylvest

    Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

    6070 8791

Ved at drukne i dokumentation?

Deltag i kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis og få praktiske eksempler på, hvornår nok er nok